مهندسی ساخت و تولید Manufacturing engineering

مهندسی ساخت و تولید Manufacturing engineering

مهندسی ساخت و تولید Manufacturing engineering

مهندسی ساخت و تولید Manufacturing engineering

تولید ستون فقرات یک جامعه صنعتی است. مقدار فعالیت تولیدی یک کشور با سلامت اقتصادی آن جامعه رابطه مستقیم دارد. هرچه مهندسی ساخت و تولید از حوزه‌ی فعالیت صنعتی در یک کشور دقیق و بهینه باشد، استاندارد زندگی مردم آن بالاتر است.

 

مهندسی ساخت و تولید Manufacturing engineering چیست؟

رشته‌ای از مهندسی است که به برنامه‌ریزی در فرآیندهای تولید نیازمند است تا درباره‌ی ابزارها، روندها، ماشین‌آلات و تجهزات تحقیق کند و آن‌ها را بهبود ببخشد و امکانات و سیستم‌ها را برای تولید فرآیندهای با کیفیت و بهینه بودن پروژه یکی کند.

اهمیت

مهندسان ساخت و تولید روش ساخت فراورده را طراحی می‌کنند. آن‌ها باید به اندازهٔ کافی با روش‌های متنوع تولید مانند برش فلزات، شکل دهی، مونتاژ، بازرسی و تست آشنا باشند تا بتوانند روند تولید را طرح‌ریزی کنند و برای یافتن بهترین شرایط کارکرد تحقیق کنند. ممکن است آن‌ها ابزارها و ماشین‌های مخصوصی طراحی کنند و برای بهبود بخشیدن به روش‌های تولید کنونی نوآوری‌هایی به خرج دهندمهندسی ساخت و تولید Manufacturing engineering. آن‌ها استانداردهای کارها را تعیین می‌کنند و مراحل تولید را هماهنگ می‌کنند تا روند همواری را از دریافتن مواد اولیه تا صادر کردن قطعات ساخته شده تضمین کنند. آن‌ها باید تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات را در یک سیستم که فراورده‌های با کیفیت را به‌طور کارامد تولید می‌کند، به خوبی متحد کنند.

پیچیدگی

تولید شامل انواع گسترده‌ای از منابع و فعالیت‌هایی نظیر:

 • طراحی محصول
 • ماشین آلات و ابزار
 • برنامه‌ریزی فرآیند
 • مواد
 • خرید
 • تولید ناب و چابک
 • کنترل ساخت
 • خدمات پشتیبان
 • بازاریابی
 • فروش
 • ترابری
 • خدمات مشتری
وبلاگ
ترندهای جدید چیست؟

پست های وبلاگ