7 نتیجه ای برای جستجو یافت شد
برای فروش
18,500,000,000 تومان

فروش ویلای شهرکی در لتینگان

 • 280 متراژ
 • 03 اتاق خواب
برای فروش
8,400,000,000 تومان

فروش ویلای دوبلکس در چلندر

 • 220 متراژ
 • 03 اتاق خواب
برای فروش
18,000,000,000 تومان

فروش ویلای دوبلکس در چلک

 • 380 متراژ
 • 03 اتاق خواب
برای فروش
11,000,000,000 تومان

فروش ویلای شهرکی در لتینگان

 • 270 متراژ
 • 03 اتاق خواب
برای فروش
17,500,000,000 تومان

فروش ویلای نوساز در لتینگان

 • 385 متراژ
 • 04 اتاق خواب
برای فروش
11,600,000,000,000 تومان

فروش ویلا/ دوبلکس/ لتینگان

 • 330 متراژ
 • 03 اتاق خواب
برای فروش
13,000,000,000 تومان

فروش ویلای دوبلکس در خیرودکنار

 • 350 متراژ
 • 03 اتاق خواب