انواع روش پرداخت پول در معاملات مسکن

انواع روش پرداخت پول در معاملات مسکن

انواع روش پرداخت پول در معاملات مسکن اصلی ترین مسئله در معامله های ملکی، پرداخت پول در معاملات مسکن بحث پرداخت ثمن آن معامله است. ثمن می‌تواند پول یا هر موردی دیگری که دو طرف معامله با یک‌دیگر توافق کردند،…

ادامه مطلب
انواع روش پرداخت پول در معاملات مسکن

انواع روش پرداخت پول در معاملات مسکن

انواع روش پرداخت پول در معاملات مسکن   انواع روش پرداخت پول در معاملات مسکنثمن می‌تواند پول یا هر موردی دیگری که دو طرف معامله با یک‌دیگر توافق کردند، باشد. در قانون وضع شده در کشور ما، ماده یا قانون…

ادامه مطلب